NVVC Connect

Organisatie en bestuur
NVVC Connect wordt bestuurd door een slagvaardig bestuur bestaande uit een voorzitter en vier bestuursleden met elk een eigen portefeuille (zie onderstaande structuur):


Bestuur Connect

Voorzitter Connect

Marcel Daniels

Voorzitter commissie Regionaal en bestuurslid

Martin Hemels en
Margriet Bouma (NHG)

Voorzitter commissie Landelijk en bestuurslid

Marcel van der Linde

Voorzitter commissie Innovatie & Implementatie en bestuurslid

Bas van der Hoeven


Team Connect
Cathelijn de Vries

Programmamanager Connect

☎ 06 30 42 93 36
✉ cdevries@nvvc.nl

Anne-Margreet Strijbis

Projectleider
Connect

☎ 06 25 35 52 80

astrijbis@nvvc.nl

Anja de Bruin

Projectleider
Impuls Hartzorg

☎ 06 52 44 25 34

adebruin@nvvc.nl

Filipe Baltazar Santos

Jr. Projectleider

☎ 06 52 85 11 29

fbaltazarsantos@nvvc.nl

Emma Beugelink

Secretaresse /
Secretaris RvT

☎ 06 13 67 39 88

ebeugelink@nvvc.nl

Commissie Regionaal
De commissie regionaal bestaat uit cardiologen en kaderhuisartsen hart- en vaatziekten. De aangesloten regio's vormen hét netwerk van Connect. Wanneer een regio zich wil aanmelden bij Connect, helpt de commissie regionaal de regio hiermee verder. Ook biedt de commissie de regio’s inhoudelijke handvatten om de regionale samenwerking te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: template RTA voor hartfalen, atriumfibrilleren en pijn op de borst. Deze handvatten worden opgenomen in de verschillende toolkits op deze site.


Commissie Landelijk

De commissie landelijk bestaat uit afgevaardigden vanuit de NVVC (BBC en CK), Harteraad, LHV, InEen en de kamer van managers in ziekenhuizen. De primaire focus ligt op de implementatie(fase) van de Connect-regio’s, waar de commissie handvatten ontwikkeld op het gebied van:

  • Checklist Transmurale Samenwerking in de Regio
  • Indicatorenset Connect
  • Handreiking Bekostiging van Netwerkzorg in de regio

Naast deze handvatten adviseert de commissie landelijk de regio’s over ervaren knelpunten en – indien de knelpunten Connect overstijgen - adresseert de commissie deze knelpunten bij de juiste stakeholders.


Connect zet zich in voor een duurzaam systeem van regionale netwerken. Dit doen we door:

  • Te signaleren, juist te adresseren en landelijk draagvlak en slagkracht te vergroten
  • Regionale knelpunten worden overkoepelend en vanuit landelijk perspectief opgepakt
  • Een lerende aanpak in de regio te ontwikkelen 


Commissie Innovatie & implementatie
De commissie Innovatie en Implementatie bestaat uit een team van professionals met ervaringen op het gebied van organisatie van zorg, huisartsenzorg, ICT, EHealth, intramurale zorg, netwerkzorg, procesverbetering en implementatie en geeft daarmee input aan de ontwikkeling en uitvoering van de Connect programma’s die regio’s zelf ontwikkelen. 

 

Dit team is beschikbaar om regio’s te helpen bij het implementeren van een regionaal transmuraal zorgtraject in het kader van Connect. Daarnaast treedt het in contact met regio’s die al langer ervaring hebben met Connect om de ervaringen in de betreffende regio’s te verzamelen en, waar mogelijk, ook deze regio’s verder te helpen.