NVVC Connect

Partners
Het ontstaan en de doorontwikkeling van Connect is mede mogelijk gemaakt door de steun van verschillende bedrijven. Deze partners van Connect zijn actief binnen de cardiologische zorg en leveren een waardevolle inbreng voor het programma. Gezamenlijk onderschrijven we het doel om de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor de Juiste Patiënt te bereiken.