NVVC Connect

Rapporten en documenten

Knelpuntanalyse

In 2020 is er door het externe bureau TwynstraGudde een uitgebreide knelpuntanalyse uitgevoerd onder de Connect-AF regio’s om te onderzoeken welke barrières ondervonden worden bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken. De uitkomsten van deze analyse zijn door Connect meegenomen bij de ontwikkeling van het programmaplan NVVC Connect 2021-2025 en worden in Connect-verband opgepakt.
Lees de samenvatting van het knelpuntanalyse rapport

Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen

Hartfalen is een ernstige ziekte waarvan verwacht wordt dat het aantal mensen met deze diagnose flink zal stijgen. De aandoening kent een chronisch, progressief en grillig karakter waarbij een integrale aanpak met juiste afstemming van zorg nodig is. Om deze zorg goed te organiseren en af te stemmen is de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Hartfalen opgesteld. Deze LTA dient als landelijk kader voor de regio’s. Connect stimuleert en faciliteert regio’s bij het regionaal invullen van deze LTA. Deze concrete eigen invulling per regio wordt vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA).

In opdracht van NVVC Connect is onderzoek gedaan naar de implementatie van de LTA in de verschillende Connect regio’s. Dit onderzoek is gefinancierd door de Hartstichting.

Lees het rapport Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen