NVVC Connect

Samenwerking
Juiste zorg op de juiste plek voor hartpatiënten bereik je alleen door samen te werken. Connect werkt dan ook samen met verschillende maatschappelijke partners.  Met de volgende organisaties wordt nauw samengewerkt en met een aantal zijn strategische samenwerkingsverbanden gevormd: 


​Dutch Cardio Vasculair Alliance (DCVA)
Nederlands Huisartsen Genootschap
​HartvaatHAG

Hartstichting

​Harteraad 

Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV)

​Nederlandse Hart Registratie (NHR)