NVVC Connect

Samenwerking & Partners

Juiste Zorg Op de Juiste Plek voor hartpatiënten bereik je alleen door samen te werken. Connect werkt dan ook samen met verschillende maatschappelijke partners. Met de volgende organisaties wordt nauw samengewerkt en met een aantal zijn strategische samenwerkingsverbanden gevormd: 

Samenwerkende partijen

Partners
Het ontstaan en de doorontwikkeling van Connect is mede mogelijk gemaakt door de steun van verschillende bedrijven. Deze partners van Connect zijn actief binnen de cardiologische zorg en leveren een waardevolle inbreng voor het programma. Gezamenlijk onderschrijven we het doel om de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor de Juiste Patiënt te bereiken.