NVVC Connect

Pijn op de borst

Aanleiding

Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst (POB). Er lijkt bij zo'n 80 procent van deze ruim 500.000 patiënten die jaarlijks worden doorverwezen door de huisarts naar de cardioloog geen sprake te zijn van AP. Een aanzienlijk gedeelte van deze patiënten heeft klachten van aspecifieke pijn op de borst, waarbij het risico op een cardiovasculaire gebeurtenis zeer gering is. Het gevolg: onnodige belasting van de tweede lijn en onrust bij de patiënt. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt? Dat was de vraag die aanleiding gaf voor Connect om dit proces in kaart te brengen en te gaan verbeteren. 

Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de borst

Hoe sneller de juiste diagnose bekend is, des te beter voor de patiënt. Hiermee voorkomen we onnodige gezondheidsschade en ervaart de patiënt aanzienlijk minder ziektelast.
De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele Angina Pectoris geeft de inhoudelijke antwoorden op deze vragen.

Deze LTA is recent ontwikkeld door onder andere de NVVC en het NHG en is hier te vinden. 

Meer informatie over deze projecten?

Of suggesties voor nieuwe projecten in het kader van de juiste zorg op de juiste plek? 

Neem contact met ons op via connect@nvvc.nl

Omdat het in de praktijk niet altijd goed lukt om LTA’s goed te implementeren, heeft NVVC-Connect de handschoen opgepakt om het ideale zorgproces op te stellen voor patiënten die met pijn op de borst bij de zorgverlener komen. De LTA SAP is hierbij inhoudelijk leidend. Dit zorgproces wordt de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst genoemd en is in 2020 gereed gekomen. Waar de LTA ‘zegt’ welke interventies gedaan moeten worden geeft de Leidraad Zorgproces aan wat er wanneer (en eventueel door wie) moet gebeuren om ook daadwerkelijk de juiste uitkomsten voor de patiënt te bereiken. 

Van deze leidraad is tevens een patiëntenversie gemaakt zodat patiënten inzicht hebben in hun zorgproces en weten wat zij kunnen verwachten. U kunt de leidraad hier vinden.


Deze leidraad is onder auspiciën van Connect gemaakt door gemandateerde leden van de NVVC, NHG, Harteraad en in afstemming met de Nederlandse Triage Standaard. De leidraad zorgproces pijn op de borst is ontwikkeld door een brede projectgroep voorgezeten door dr. Greetje de Grooth.

                

Wilt u meer informatie over dit Connect traject?
Neem dan contact op via connect@nvvc.nl

Proefimplementatie Leidraad en Planning

De leidraad POB is in 2020 gereed gekomen. Op dit moment wordt de leidraad in een aantal Connect-regio’s getest. De regio’s voeren een proefimplementatie uit en registreren daarbij gegevens over de kwaliteit van zorg, de patiëntervaringen en hoe er tussen de verschillende lijnen verwezen wordt. Na deze proefimplementatie wordt de leidraad, indien nodig, aangepast en zal deze vervolgens via de Connect-infrastructuur landelijk geïmplementeerd worden. 

Zo ligt er straks een getoetst landelijk zorgpad voor Pijn op de borst die elke regio vervolgens kan gaan benutten. 

Fasering en tijdspad Connect-project pijn op de borst:

  1. Ontwikkelen landelijke Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst (inclusief dataplan) en patiëntenversie testen in een aantal Connect-regio’s (2020-2022)
  2. Proefimplementatie in Connect-regio’s (2020 – 2022)
  3. Analyse en resultaten (2022)
  4. Bijstellen zorgpad (2022)
  5. Landelijk opschalen via de Connect infrastructuur (2022 en verder)

Wilt u meer informatie over de proefimplementatie?
Neem dan contact op met de projectleider Erny Korsmit via ekorsmit@nvvc.nl