NVVC Connect

De Connect regio's


Hier vindt u een overzicht van de aangesloten Connect regio's voor Acuut Coronair Syndroom, Atriumfibrilleren en Hartfalen. Van alle aangesloten regio's kunt u de regionale protocollen terugvinden in de Toolkit Regionale protocollen.


Heeft uw regio ook interesse om zich aan te melden als Connect regio? 

Neem dan contact op een van onze projectleiders door een mail te sturen naar connect@nvvc.nl