NVVC Connect

Connected meetings

Vele regio's hebben zich inmiddels aangesloten bij Connect en het enthousiasme voor netwerkzorg blijft nog altijd toenemen. Connect merkt ook dat regio's regelmatig tegen generieke barrières aanlopen en wil hier graag ondersteuning in aanbieden. Om deze reden organiseert Connect jaarlijks bijeenkomsten waarin zowel startende als ervaren regio's kennis en ervaringen delen rondom een bepaald thema. Alle regio's die zich bij Connect hebben aangemeld worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Hier vindt u de verslagen van deze bijeenkomsten. 


Heeft u suggesties voor een bepaald thema? Neem dan contact op met projectleider Annet Makkink via amakkink@nvvc.nl 


Connected meeting: Meer dan terugverwijzen

Op donderdag 14 november 2019 is voor de Connect regio's Atriumfibrilleren en Hartfalen een avondbijeenkomst georganiseerd met als thema 'Meer dan terugverwijzen'. Onderwerpen die aan bod kwamen waren eerder herkennen, optimaal behandelen in je netwerk, samenwerken en terugverwijzen. Ook is een nieuwe Connect-AF regio aangesloten: regio Zuidwest-Friesland, Noordoostpolder en Urk.

Klik hier voor het verslag

Connected meeting: Connect-ACS 100%NL! 

Op woensdag 30 oktober 2019 vond de jaarlijkse Connected ACS bijeenkomst plaats in Utrecht. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, onderzoekers en zorgmanagers uit 14 verschillende ambulanceregio’s kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen, resultaten te bespreken en toekomstplannen te delen. Dit jaar was de bijeenkomst extra bijzonder, omdat de laatste ambulanceregio's zijn aangesloten bij Connect-ACS: 100%NL!

Klik hier voor het verslag

Connected meeting: Transmurale bekostiging
Op 5 juli 2018 is voor de Connect Hartfalen en Atriumfibrilleren regio's de eerste Connected bijeenkomst georganiseerd. Het centrale thema was Transmurale bekostiging bij ketenzorg Hartfalen en Atriumfibrilleren. Tijdens de bijeenkomst zijn de knelpunten, succesfactoren en tips voor de Connect regio's gedeeld.

Klik hier voor het verslag

Connected meeting: Acuut Coronair Syndroom

Op woensdag 23 mei 2018 vond de eerste Connected ACS meeting plaats. Onder andere de implementatie van het zorgpad ACS en het landelijk zorgpad ACS voor patiënten werd besproken. Ook werd nieuw educatie materiaal geïllustreerd en zijn regionale resultaten gedeeld.

Klik hier voor het verslag