NVVC Connect

Educatiemateriaal

Voor goede netwerkzorg is educatie van groot belang. Om kennisdeling tussen regio's te bevorderen deelt Connect educatiemateriaal waarmee de kennis van betrokken zorgverleners in de regio kan worden vergroot. 

U kunt van de presentaties voor huisartsen en praktijkondersteuners kosteloos gebruik maken waarbij u naar eigen inzicht sheets kunt weghalen of toevoegen, afhankelijk van het doel en de doelgroep. De presentatie kan gegeven worden aan verschillende doelgroepen: huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en andere betrokkenen. We adviseren om de presentatie door een (kader)huisarts en cardioloog te laten geven. Als u de presentatie als powerpoint bestand wil ontvangen stuurt u dan een mail aan connect@nvvc.nl