NVVC Connect

Toolkit Regionale protocollen

Van alle aangesloten Connect regio's kunt u de regionale transmurale afspraken terugvinden in de toolkit Regionale protocollen. Deze protocollen kunnen worden gebruikt ter inspiratie wanneer u gaat starten met het maken van afspraken in uw regio. Hiermee krijgt u inzicht in hoe andere regio's de zorg georganiseerd hebben en kunt u kijken wat bij uw regionale situatie past.