NVVC Connect

Kwaliteitscyclus

Hier vindt u documenten die als basis kunnen dienen voor het opzetten van een kwaliteitscyclus waarmee u blijvend juiste zorg op de juiste plek projecten kunt evalueren en optimaliseren.

  • Om de RTA te implementeren en de voortgang hiervan te monitoren en evalueren doorloopt de Connect regio een Plan Do Check Act (PDCA) cyclus. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd om te komen tot een optimale implementatie.
  • De NVVC werkt nauw samen met de Nederlandse Hart Registratie (NHR).  Je vindt hier meer informatie over deze kwaliteitsregistratie. Voor atriumfibrilleren wordt hiertoe nauw samengewerkt met het landelijk onderzoeksproject DUTCH-AF. Hier vind je de handboeken m.b.t. atriumfibrilleren en hartfalen.
  • Om de behandeling van hartfalen optimaal uit te voeren volgens de huidige richtlijnen kan het helpen dat behandelaars feedback krijgen over hun eigen handelen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de huisartsen indicatoren hartfalen