NVVC Connect

Rapporten

    • In 2020 is er een uitgebreide knelpuntanalyse uitgevoerd onder de Connect-AF regio’s om te onderzoeken welke barrières ondervonden worden bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken. De uitkomsten van deze analyse zijn door Connect meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe programmaplan en worden door commissie Regionaal in Connect-verband opgepakt. De samenvatting van deze knelpuntanalyse is hier te vinden. 

    • Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen. Vertaling naar regionale afspraken en praktijkervaringen.
     Hartfalen is een ernstige ziekte waarvan verwacht wordt dat het aantal mensen met deze diagnose flink zal stijgen. De aandoening kent een chronisch, progressief en grillig karakter waarbij een integrale aanpak met juiste afstemming van zorg nodig is. Bij de behandeling zijn dan ook cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen of ondersteuners betrokken.
     Om deze zorg goed te organiseren en af te stemmen is de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Hartfalen opgesteld. Deze LTA dient als landelijk kader voor de regio’s. Connect stimuleert en faciliteert regio’s bij het regionaal invullen van deze LTA. Deze concrete eigen invulling per regio wordt vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraken (RTA). Hierbij staat het bieden van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment centraal met als doel het vergroten van de tevredenheid van patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
     In het kader van deze doelen heeft de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc, in opdracht van NVVC Connect, onderzoek gedaan naar de implementatie van de RTA in de verschillende Connect regio’s.
     Dit onderzoek is gefinancierd door de Hartstichting.
     Lees     hier het rapport