NVVC Connect

Toolkit Atriumfibrilleren

Hier vindt u relevante kwaliteitsdocumenten zoals Richtlijnen en Standaarden die u kunt gebruiken als inhoudelijke basis voor diagnostiek en behandeling, voorbeelden van Regionale Transmurale Afspraken, scholingsdocumenten en patiënteninformatie.


Richtlijnen & Standaarden

Voorbeelden van Regionale Transmurale Afspraken (RTA)

Zeeland 2023

Breda 2023

Zuid Oost Brabant (NHN) 2022

Almere 2022

Amsterdam 2022

Twente 2018

Alkmaar 2015

Zwolle 2014

Template RTA-startversie

Voor wie aan de slag wil met het opstellen of herzien van de RTA atriumfibrilleren (AF) is er vanuit de commissie regionaal een template RTA opgesteld. Dit document somt de onderwerpen op die geadresseerd kunnen worden in de RTA. De opsomming is gebaseerd op kwaliteitsdocumenten en de RTA’s van de regio’s die voor AF zijn aangesloten bij Connect. Graag ontvangen we uw feedback zodat een volgende versie nog beter aansluit bij wat regio’s nodig hebben. Mail uw feedback naar: connect@nvvc.nl

Scholingsdocumenten

Patiënteninformatie