NVVC Connect

Landelijk

Connect zet zich in voor duurzame netwerken die zich richten op de patiënt, kwaliteit van zorg én doelmatig georganiseerde zorg. Door generieke knelpunten vanuit overkoepelend en landelijk perspectief te agenderen én door samen met andere partijen te werken aan de randvoorwaarden voor netwerkgeneeskunde wil Connect zorgprofessionals ondersteunen, stimuleren en faciliteren om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Het meten en verzamelen van data om de werkwijze rondom de juiste zorg op de juiste te blijven evalueren en optimaliseren is hierbij van belang.

Kwaliteitsdocumenten

Hier vindt u richtlijnen en standaarden die u kunt gebruiken als inhoudelijke basis voor diagnostiek en behandeling

Kwaliteitscyclus

Hier vindt u documenten die als basis kunnen dienen voor het opzetten van een kwaliteitscyclus. 

Organisatie en bekostiging

Hier vindt u documenten omtrent de organisatie en bekostiging van netwerkzorg

Rapporten

Hier vindt u het rapport Evaluatie implementatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen.