NVVC Connect

Toolkits

Transmurale zorg in de regio is altijd maatwerk. Elke regio, ongeacht de grootte, thema of hoeveelheid van de betrokken organisaties, heeft voordeel bij de kennis en ervaring van het Connect netwerk. Connect biedt regio's een toolkit waarin regio's praktische handvatten worden aangeboden, bijvoorbeeld de voorbeelden van regionale transmurale afspraken en voorlichtingsmateriaal voor patiënten. 


Handleiding & Checklist

Connect heeft om die reden een Handleiding Transmurale samenwerking binnen Connect en bijbehorende Checklist Transmurale Samenwerking binnen Connect samengesteld. Het doel van deze handleiding is om u als regio te ondersteunen bij het vormgeven van de transmurale samenwerking in de regio. Het document beschrijft doelen en activiteiten waar, vanuit de inhoud van de zorg, minder snel bij stil wordt gestaan. Met de handleiding en checklist kan worden nagegaan of de juiste stappen zijn genomen en waar men bij de samenwerking rekening mee dient te houden. 


Toolkit Regionale protocollen 

Hier vindt u de regionale transmurale protocollen van de aangesloten Connect regio's.

> Toolkit Regionale protocollen

Toolkit Kennisdeling 

Hier vindt u educatiemateriaal, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en de impressies van onze jaarlijkse Connected meetings. Dit zijn regiobijeenkomsten waarin aangesloten regio's samenkomen om ervaringen en kennis te delen.  

> Toolkit Kennnisdeling

Connect regio's

Hier vindt u een overzicht van de aangesloten Connect regio's. 

> Connect Regio's