NVVC Connect

Toolkits

Connect verbindt de regio's die samenwerken binnen een cardiologisch netwerk


Vele regio's zijn bezig onder de Connect programma thema's en het enthousiasme neemt nog altijd toe. 

De aangesloten regio's   vormen hét landelijke Connect netwerk waarbinnen wordt samengewerkt aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor hartpatiënten door:

  • Te verbinden en geboeid houden
  • Regionaal te organiseren
  • Kennis en ervaringen te delen
  • Instrumenten te bieden
  • Samen te leren en doen!


Transmurale zorg in de regio is altijd maatwerk. Elke regio, ongeacht de grootte, thema of hoeveelheid van de betrokken organisaties, heeft voordeel bij de kennis en ervaring van het Connect netwerk. Connect biedt regio's een toolkit waarin regio's praktische handvatten worden aangeboden, bijvoorbeeld de voorbeelden van regionale transmurale afspraken en voorlichtingsmateriaal voor patiënten.  

Toolkit Regionale protocollen 

Hier vindt u de regionale transmurale protocollen van de aangesloten Connect regio's.

> Toolkit Regionale protocollen

Toolkit Kennisdeling 

Hier vindt u educatiemateriaal, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en de impressies van onze jaarlijkse Connected meetings. Dit zijn regiobijeenkomsten waarin aangesloten regio's samenkomen om ervaringen en kennis te delen.  

> Toolkit Kennnisdeling

Connect regio's

Hier vindt u een overzicht van de aangesloten Connect regio's. 

> Connect Regio's