NVVC Connect
De juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie, dat is de focus van NVVC Connect.  Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil NVVC Connect de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. 
NVVC Connect werkt zowel op regionaal als landelijk niveau waarbij NVVC Connect innovaties binnen de netwerkgeneeskunde faciliteert en uitvoert in proeftuinsetting. 
De aangesloten regio’s vormen hét Connect netwerk en Connect zal zich in 2022 onverminderd richten op het implementeren, continueren en borgen van integrale transmurale zorg.

Update subsidie ZonMw en de Hartstichting Voorjaar 2022

In februari dit jaar werd de eerste subsidieronde bij ZonMw geopend voor het implementeren van de Regionale Transmurale afspraak (RTA) om de juiste zorg op de juiste plek te bieden voor mensen met atriumfibrilleren en/of hartfalen. Deze subsidie kon tot 14 april 2022 worden aangevraagd door regionale samenwerkingsverbanden die zijn aangesloten bij NVVC Connect. Voor een project kon maximaal €75.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 24 maanden.

De aanvragen worden momenteel nog beoordeeld. De aanvragers ontvangen eind augustus bericht van ZonMw of zij financiering ontvangen. Hierna zal de subsidieronde worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal de subsidieoproep worden aangepast. Hierdoor is de exacte inhoud van deze ronde nog niet bekend. Naar verwachting zal de subsidieronde eind van het jaar worden opengesteld.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de tweede subsidieronde? Neem dan contact met ons op via 
dit formulier.


Wilt u meer informatie over de subsidieaanvraag: Lees meer


Toch nog onduidelijkheden of andere wensen? Laat het ons weten: bel met Anja de Bruin, 06-52442534 of stuur een bericht naar connect@nvvc.nl

Visie
De juiste zorg op de juiste plek, dat is het doel van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. Connect kent 3 pijlers: regionaal, landelijk en innovatie.

Regionaal

Connect verbindt de regio's die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk

Lees meer  

Landelijk

Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Lees meer

Innovatie

Connect innoveert binnen netwerkzorg voor hartpatiënten

Lees meer

Doet u mee?

Veel regio’s zetten zich onder Connect in voor het verbeteren van de transmurale zorg in de regio, doet u mee?

100% NL! 25 deelnemende regio's! 

Meer weten?

17 regio's doen mee!
Meer weten?

22 regio's doen mee! 

Meer weten?

Aanmelden als Connect regio

Programmaplan

Connect Magazine

Blijf op de hoogte, lees de Connect Nieuwsbrief

Volg ons op Linkedin