NVVC Connect

Connect 2020 - 2025

De juiste zorg op de juiste plek, dat is het doel van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. Connect kent 3 pijlers: regionaal, landelijk en innovatie.

Geslaagd Connect-symposium:  zie hier de presentaties terug
17 februari 2021

Woensdag vier november vond het digitaal Connect-symposium plaats waarbij de nieuwe programmaperiode én bijbehorend plan zijn gelanceerd! Met 150 deelnemers was het een geslaagde middag met veel tips, adviezen en inspiratie.


De middag werd geopend door de Minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark. De Minister haalde de steeds betere overlevingskansen van hartpatiënten aan en prees de initiatieven van de Connnect-regio’s waarbij de patiënt verzekerd is van goede zorg, zowel in als buiten het ziekenhuis. Vervolgens stonden er vier thema’s centraal: integrale bekostiging, patiëntperspectief, zorg op afstand in een netwerk en de zachte kant van samenwerken. De vier thema’s zijn gekozen na een peiling onder Connect-regio’s en spelen alle vier een belangrijke rol bij de beweging Juiste zorg op de juiste plek.
U kunt nu de presentaties terugkijken!

Regionaal

Connect verbindt de regio's die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk

Lees meer  

Landelijk

Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Lees meer

Innovatie

Connect innoveert binnen netwerkzorg voor hartpatiënten

Lees meer

Doet u mee?

Veel regio’s zetten zich onder Connect in voor het verbeteren van de transmurale zorg in de regio, doet u mee?

100% NL! 25 deelnemende regio's! 

Meer weten?

14 regio's doen mee!
Meer weten?

17 regio's doen mee! 

Meer weten?

Aanmelden als Connect regio

Programmaplan

Connect Magazine

Connected Meeting 22 april 2021

De eerste Connected Meeting van 2021 zal online plaatsvinden op donderdag 22 april van 19:30 tot 21:00 uur. Op het programma:

  • het nieuwe programmaplan van NVVC Connect
  • de recent gepubliceerde leidraad Atriumfibrilleren
  • regionale samenwerking op het gebied van Pijn op de Borst
  • de aankondiging van de nieuwe NHG standaard Hartfalen

Het wordt zeker weer een interessante meeting, mis het niet!


Aanmelden Connected Meeting

Nieuws

27 november 2020

Online Kick-off Connect Hartfalen regio Twente

> Lees verder

6 november 2020

Geslaagd Connect-symposium: 
nieuwe programmaperiode afgetrapt!

> Lees verder

Volg ons op Linkedin