NVVC Connect
De juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie, dat is de focus van NVVC Connect.  Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil NVVC Connect de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. 
NVVC Connect werkt zowel op regionaal als landelijk niveau waarbij NVVC Connect innovaties binnen de netwerkgeneeskunde faciliteert en uitvoert in proeftuinsetting. 
De aangesloten regio’s vormen hét Connect netwerk en Connect zal zich in 2022 onverminderd richten op het implementeren, continueren en borgen van integrale transmurale zorg.

SUBSIDIE voor NVVC Connect regio’s
voor het implementeren van Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren
10 regio’s kunnen een bedrag van maximaal € 75.000,- aanvragen voor het zo vroeg mogelijk opsporen en (nog) beter behandelen van mensen met atriumfibrilleren en hartfalen. Alles gericht om juiste hartzorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te gaan realiseren. Een prachtige stimulans! Deze extra impuls is mogelijk gemaakt door de nieuwe samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting.

Visie
De juiste zorg op de juiste plek, dat is het doel van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. Connect kent 3 pijlers: regionaal, landelijk en innovatie.

Regionaal

Connect verbindt de regio's die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk

Lees meer  

Landelijk

Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Lees meer

Innovatie

Connect innoveert binnen netwerkzorg voor hartpatiënten

Lees meer

Doet u mee?

Veel regio’s zetten zich onder Connect in voor het verbeteren van de transmurale zorg in de regio, doet u mee?

100% NL! 25 deelnemende regio's! 

Meer weten?

17 regio's doen mee!
Meer weten?

22 regio's doen mee! 

Meer weten?

Aanmelden als Connect regio

Programmaplan

Connect Magazine

Blijf op de hoogte, lees de Connect Nieuwsbrief

Volg ons op Linkedin