NVVC Connect

NVVC Connect is het regionaal ingerichte netwerkprogramma van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en beoogt de verschillende zorgverleners uit 2e en 1e lijn bij elkaar te brengen om de cardiologische zorg aan de patiënt meer integraal (en transmuraal) aan te bieden. De bedoeling is dat de patiënt daarmee in contact komt met die zorgverlener die op dat moment de beste bijdrage aan de zorgbehoefte kan leveren. De verwachting is dat dit zal leiden tot een kwalitatief betere zorg, tot minder onnodige verwijzingen binnen het zorgstelsel, tot zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis kan worden geboden, en tot zorg die ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is.


Lees meer over NVVC Connect of over onze lopende project atriumfibrilleren & beroertepreventie. 

Doet u mee?

Veel regio’s zetten zich onder NVVC Connect al in voor het verbeteren van de transmurale zorg in de regio. Doet u mee?

100% NL!  25 regio's doen mee! 

19 regio's doen mee!

23 regio's doen mee! 

Aanmelden als Connect regio

Nieuws

Actieonderzoek Implementatie Leidraad POB - Aandacht voor patiënten met pijn op de borst

Pijn op de borst (POB) komt veel voor en kan verschillende oorzaken hebben. Defensieve geneeskunde ligt op de loer, immers het missen van een Acuut Coronair Syndroom heeft een enorme impact op de patiënt en zorgverleners. Een deel van de patiënten met POB wordt, zonder dat daar een medische noodzaak voor is, doorverwezen naar de cardioloog.
Lees verder

Agenda

Projectleidersbijeenkomst Impuls: 

Hartzorg | 14 september | 14.00-  17.00 uur | aansluitend diner | HHH |

Aanmeldingsformulier

Blijf op de hoogte en meldt u aan voor de Connect Nieuwsbrief

Volg ons op Linkedin