NVVC Connect

Nieuws

Leidraad Screening en Behandelingsoptimalisatie AF
28 juni 2021
Het CUSTOM-AF consortium heeft de Leidraad Screening en behandelingsoptimalisatie Atriumfibrilleren (AF) opgesteld. Binnen dit consortium werken NVVC Connect, de Hartvaathag, Harteraad en de Hartstichting in DCVA-verband samen aan tijdige herkenning en optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. De leidraad beschrijft de afspraken tussen de betrokken zorgverleners over hun verantwoordelijkheden, de screening en behandelingsoptimalisatie ter voorkoming van beroertes en andere AF-gerelateerde complicaties.

Nieuwe Connect HF regio Tiel
​28 juni 2021​
Dinsdag 22 juni 2021 vond de kick-off bijeenkomst Connect Hartfalen regio Rivierenland plaats. Deze middag werd de Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen in Rivierenland ondertekend. Vanwege Corona in klein verband. Maar de handtekeningen vormen de start van een breed onderwijsprogramma voor huisartsen en POH’s later dit jaar. 

Lees verder

Vacature

Programmamanager NVVC Connect

Als programmamanager ben je - samen met de projectleiders - verantwoordelijk voor het realiseren van de activiteiten en behalen van de doelstellingen van het recent opgestelde programmaplan. Je werkt hierbij nauw samen met het bestuur van NVVC Connect en de drie commissies die daaronder vallen. De programmamanager draagt tevens zorg voor relevante dwarsverbanden met andere pijlers binnen de NVVC en haar stakeholders.

Lees meer en solliciteer

Connect 2020 - 2025

De juiste zorg op de juiste plek, dat is het doel van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. Connect kent 3 pijlers: regionaal, landelijk en innovatie.

Regionaal

Connect verbindt de regio's die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk

Lees meer  

Landelijk

Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Lees meer

Innovatie

Connect innoveert binnen netwerkzorg voor hartpatiënten

Lees meer

Doet u mee?

Veel regio’s zetten zich onder Connect in voor het verbeteren van de transmurale zorg in de regio, doet u mee?

100% NL! 25 deelnemende regio's! 

Meer weten?

14 regio's doen mee!
Meer weten?

17 regio's doen mee! 

Meer weten?

Aanmelden als Connect regio

Agenda

Connected meeting
Hartfalen - Uitgesteld
meer informatie

Programmaplan

Connect Magazine

Volg ons op Linkedin