NVVC Connect
De juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie, dat is de focus van NVVC Connect.  Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil NVVC Connect de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. 
NVVC Connect werkt zowel op regionaal als landelijk niveau waarbij NVVC Connect innovaties binnen de netwerkgeneeskunde faciliteert en uitvoert in proeftuinsetting. 
De aangesloten regio’s vormen hét Connect netwerk en Connect zal zich in 2022 onverminderd richten op het implementeren, continueren en borgen van integrale transmurale zorg.

Meer informatie: bel met Anja de Bruin, 06 52 44 25 34 of stuur een bericht naar connect@nvvc.nl

Visie
De juiste zorg op de juiste plek, dat is het doel van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. Connect kent 3 pijlers: regionaal, landelijk en innovatie.

Regionaal

Connect verbindt de regio's die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk

Lees meer  

Landelijk

Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Lees meer

Innovatie

Connect innoveert binnen netwerkzorg voor hartpatiënten

Lees meer

Doet u mee?

Veel regio’s zetten zich onder Connect in voor het verbeteren van de transmurale zorg in de regio, doet u mee?

100% NL! 25 deelnemende regio's! 

Meer weten?

17 regio's doen mee!
Meer weten?

22 regio's doen mee! 

Meer weten?

Aanmelden als Connect regio

Agenda

DEADLINE 9 maart 2023 

Subsidieoproep Tweede Ronde Regio Impuls tot maart 2023 geopend  

Informatiebijeenkomst Tweede Ronde Regio Impuls

16 februari 18.30-  20.00 uur

Aanmelden : mail

Projectleidersbijeenkomst Impuls Hartzorg | 23 februari 14.00-  17.00 uur, aansluitend diner | HHH 

Aanmeldformulier

Programmaplan

Connect Magazine

Blijf op de hoogte, lees de Connect Nieuwsbrief

Volg ons op Linkedin