NVVC Connect

Nieuws

Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst
22 november 2021
Wat te doen bij pijn op de borst is vaak niet simpel. Het kan om je hart gaan, waarbij soms acute zorg nodig is, zoals bij een hartinfarct. Maar pijn op de borst kan ook met andere oorzaken te maken hebben.
Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst (POB). Bij zo'n 80 procent van deze patiënten die jaarlijks worden doorverwezen door de huisarts naar de cardioloog blijkt geen sprake te zijn van Angina Pectoris (hartkramp).

Connect 2020 - 2025

De juiste zorg op de juiste plek, dat is het doel van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren. Connect kent 3 pijlers: regionaal, landelijk en innovatie.

Regionaal

Connect verbindt de regio's die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk

Lees meer  

Landelijk

Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Lees meer

Innovatie

Connect innoveert binnen netwerkzorg voor hartpatiënten

Lees meer

Doet u mee?

Veel regio’s zetten zich onder Connect in voor het verbeteren van de transmurale zorg in de regio, doet u mee?

100% NL! 25 deelnemende regio's! 

Meer weten?

14 regio's doen mee!
Meer weten?

17 regio's doen mee! 

Meer weten?

Aanmelden als Connect regio

Programmaplan

Connect Magazine

Volg ons op Linkedin