NVVC Connect
Tweede Subsidieronde Regio - Impuls Hartzorg opent december 2022

Sinds september 2022 zijn 10 Connect Regio’s ieder met een Regio-impuls subsidie van 75.000 euro versterkt om juiste zorg op de juiste plek (verder) te implementeren voor atriumfibrilleren en/of hartfalen. Uitbreiding van dit netwerk vindt op korte termijn plaats! Naar verwachting stellen ZonMw en de Hartstichting op 19 december de tweede subsidieoproep open voor Connect-regio’s. Zij kunnen dan een subsidieaanvraag indienen gericht op het eerder opsporen en nog beter behandelen van atriumfibrilleren en hartfalen in hun regio.  Er is voor deze subsidieronde een budget van 900.000 euro gereserveerd.


Tijdens het voorjaarscongres heeft NVVC Connect een subsidie ontvangen van de Hartstichting om de komende vier jaar haar ondersteuningsstructuur verder te intensiveren en als overkoepelende, landelijke organisatie samen met de Connect Regio’s verder teamwerken aan het verbeteren van de hartzorg in Nederland. Gezamenlijk wordt ingezet op het bestendigen van regionale netwerken rondom de patiënt.

 

Mocht u een subsidieaanvraag willen indienen dan kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag!

  • Wilt u meer informatie over de ondersteuning of activiteiten van NVVC Connect meld u dan hier aan.
  • Wilt u meer informatie over de Regio-impuls dan vindt u dat in dit nieuwsbericht van ZonMw