NVVC Connect
NIEUWSBERICHTEN

​Connect stuurgroep draagt activiteiten over aan het nieuwe Connect bestuur

07-10-2020

In augustus is een nieuw bestuur voor Connect benoemd. Woensdag 23 september jl. heeft de Connect stuurgroep officieel het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur van Connect.

Lees verder

Uitnodiging kick off Connect Hartfalen Twente

11-09-2020

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de vakgroepen Cardiologie van ZGT en MST en de huisartsen organisaties THOON en FEA nodigen u uit op maandag 16 november 2020 voor de kick off bijeenkomst van het project Connect Hartfalen in de regio Twente.

Lees verder

Uitnodiging kick off Connect Hartfalen Noord West Veluwe en Zeewolde

28-08-2020

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de vakgroep Cardiologie van het Ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen coöperatie Medicamus nodigen u uit op dinsdag 3 november 2020 voor de kick-off bijeenkomst van het project Connect Hartfalen in de regio Noord West Veluwe en Zeewolde. 
Vanwege de huidige situatie rondom Corona wordt deze kick off digitaal (als webinar) aangeboden.

Lees verder

17-08-2020

Woensdag 4 november 2020 trapt NVVC Connect haar nieuwe programmaplan voor 2020 – 2025 af. Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie centraal.

Inschrijven kan hier: Aanmeldformulier 

Lees verder

NVVC Connect start proefimplementatie voor patiënten met pijn op de borst 

24-7-2020

Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij het merendeel van deze patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn en hoeft de patiënt eigenlijk niet naar de cardioloog toe. Toch wordt er vaak naar de cardioloog verwezen met een lange follow-up in de tweede lijn en onrust bij de patiënt als gevolg. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt en de kwaliteit van zorg toeneemt? Dat is de vraag die centraal staat binnen het Connect-traject van Pijn op de borst. 

Lees verder

Nieuw bestuur NVVC Connect

20-7-2020

In augustus 2020 zal NVVC Connect een andere structuur krijgen om de volgende fase van het Connect programma te begeleiden. Een drietal commissies zal worden ingesteld (Commissie Landelijk, Commissie Regionaal en Commissie Innovatie) onder een nieuw bestuur. Het nieuwe NVVC Connect bestuur neemt daarmee het stokje over van de huidige stuurgroep die bestond uit Petra van Pol als voorzitter, Martin Hemels (voor Connect-AF), Maarten-Jan Cramer (voor Connect-ACS) en Dirk Lok (voor Connect-HF). Het NVVC bestuur is verheugd te kunnen melden dat cardioloog en oud-Federatie voorzitter Marcel Daniëls aantreedt als voorzitter van het nieuwe NVVC Connect bestuur.

Lees verder

Netwerkgeneeskunde bij hartfalen: Hoe doe je dat?

13-7-2020

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en onnodige verwijzingen voorkomen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde nou concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten in deze nieuwe implementatiekaart alle stappen op een rij. 

Nieuw consortium voor betere zorg op het gebied van atriumfibrilleren

8-6-2020
Op 1 juni startte het nieuwe CUSTOM-AF consortium. Binnen dit consortium bundelen de Hartstichting, NVVC Connect en de DCVA (Dutch CardioVascularAlliance) de krachten voor optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van herseninfarcten veroorzaakt door atriumfibrilleren.
Lees verder

Na een zorgvuldige afweging heeft het NVVC Bestuur helaas moeten besluiten het NVVC Connect symposium op woensdag 11 maart aanstaande niet door te laten gaan.
Lees verder

Patiënten met stabiel hartfalen dichter bij huis dezelfde kwaliteit van zorg verlenen. Dat is een doel dat de cardiologen van het Bravis ziekenhuis en de huisartsen in de regio met elkaar willen bereiken. 

Samen (nog) betere zorg leveren voor patiënten met atriumfibrilleren in de Gelderse Vallei. Dat doel stond centraal tijdens de Kick-off Atriumfibrilleren in Ede op 4 december. Samen met Huisartsen Gelderse ValleiZiekenhuis Gelderse ValleiAntistollingscentrum Gelderse Vallei, Apothekers Gelderse Vallei, Menzis en Mura zorgadvies heeft de regio onder de paraplu van de Regionale Zorgagenda gewerkt aan Regionale Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren. Tijdens de feestelijke kick-off zijn de afspraken gelanceerd. De overweldigende opkomst vanuit bovenstaande partijen tijdens kick-off toont aan dat de betrokkenheid groot is! 

Lees verder

Op woensdag 30 oktober vond de jaarlijkse Connected ACS bijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst waren 14 ambulanceregio’s aanwezig en werden ervaringen uitgewisseld, resultaten gedeeld en toekomstplannen besproken. De bijeenkomst werd bezocht door cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, onderzoekers en zorgmanagers.

Lees verder

Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te garanderen, terwijl de complexiteit ervan toeneemt en het daarvoor beschikbare budget niet, moeten we ons heroriënteren op de inrichting van die zorg. Het inschakelen van professionals in een netwerk rondom de patiënt die zorg aanbieden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis, wordt gezien als een goede methode om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit wordt aangeduid als: Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoe moet je dat nu doen?

Lees verder

Interview met Martin Hemels door Planethealth.nl als onderdeel van de campagne Hart en Bloed
“Het doel van Connect is regionaal de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren”, vertelt Martin Hemels, cardioloog en hartritmespecialist bij Rijnstate Ziekenhuis en projectleider binnen Connect. “Dat doen wij onder meer door informatie te delen en door het geven van voorlichting aan onder andere huisartsen, specialisten, medewerkers van trombosediensten en patiëntverenigingen binnen de verschillende regio’s.”

Lees verder

NIEUWSBRIEVEN
Aanmelden voor de nieuwsbrief