NVVC Connect nieuws

EU-parlementariër mevrouw Schreijer-Pierik bezoekt het Connect-team
Hartfalen in Nederland moet op de landelijke agenda van een ieder!
In 2018 is binnen de EU in Brussel door de ‘Heart Failure Policy Nework’ het ‘Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care’ gelanceerd.
Lees verder

Kick-off NVVC Connect Atriumfibrilleren in regio Twente
Op dinsdag 16 april vond in Enschede de Kick-off voor Connect-AF plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen cardiologen, huisartsen en praktijkondersteuners uit de regio bijeen met als uitgangspunt het verbeteren van de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het zorgproces zoals beschreven in de AF plus module en afstemming met de tweede lijn stonden hierin centraal.
Lees verder

Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst van start
Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij 80% van de patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn. Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt?
Lees verder

14e Kick off NVVC Connect Hartfalen Regio Bernheze op 14 februari 2019
Huisartsen en cardiologen Bernhoven slaan handen ineen voor hartfalenpatiënt

Op donderdag 14 februari werd tijdens een bijeenkomst in Bernhoven een intentieverklaring ondertekend tussen de cardiologen van Bernhoven en de huisartsen, aangesloten bij Zorggroep Synchroon.
Lees verder

Unieke dubbele kick-off: Cardiologische zorg regio Den Bosch klaar voor de toekomst
Voor mensen met een cardiologische aandoening is het belangrijk dat zij, ondanks hun ziekte zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in hun dagelijks leven. Daarom hebben de zorgverleners uit de regio ’s-Hertogenbosch de krachten gebundeld en een netwerk gevormd om de cardiologische zorg op de juiste plaats te bieden en participeren zij na een mooie kick-off in Connect.
Lees verder

Pilot kick off Connect Kleplijden tijdens symposium Nederlands Hart Netwerk
Woensdag 19 september 2018 heeft het 3de symposium van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) plaatsgevonden in de High Tech Campus in Eindhoven. Mede door de grote belangstelling (meer dan 300 aanwezigen) waren de voorwaarden voor een inspirerende avond ruim aanwezig.
Lees verder

Pijn op de borst: wel of niet doorverwijzen?
Kan het doorverwijzen van patiënten met pijn op de borst van de huisarts naar de cardioloog efficiënter? Die vraag gaan onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Maastricht de komende tijd beantwoorden. Ze krijgen hiervoor ruim 500.000 euro subsidie uit het Doelmatigheidsprogramma van ZonMw.
Lees verder

Connect Hartfalen: betere zorg door intensieve samenwerking
In de regio Alkmaar en Den Helder hebben de vakgroep Cardiologie van Noordwest Ziekenhuisgroep en de huisartsenorganisatie HONK en HKN afspraken gemaakt rondom de zorg voor patiënten met hartfalen.
Lees verder

Missie

NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.