NVVC Connect nieuws

Presentatie Hartfalen voor huisartsen en praktijkondersteuners
Om van start te kunnen gaan met goede hartfalenzorg in de eerste lijn is onderwijs onmisbaar. Als bijdrage hieraan stelt NVVC Connect Hartfalen deze presentatie gratis beschikbaar. De presentatie, met meer dan honderd dia’s, duurt ruim anderhalf uur en heeft vier onderdelen...
Lees verder

Kick-off Connect Hartfalen regio Groningen - Drenthe 
De Kick-off Connect hartfalen staat gepland op maandag 28 november 2016 om 17:30 uur in Groningen.
Lees verder

Interview van leef! magazine met Petra van Pol
'Het is belangrijk om hartfalen vroegtijdig te ontdekken'
Lees verder

ACS in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt!
Door de intensieve samenwerking is de zorg voor patiënten met een Acuut Coronair Syndroom (ACS) uitstekend georganiseerd in de regio Zuid-Oost Brabant. Dit heeft geresulteerd in de certificering door NVVC Connect met het symposium: ‘Het Acuut Coronair Syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt.’
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.

NVVC Connect