NVVC Connect nieuws

Acuut Coronair Syndroom 100%NL!
Op woensdag 30 oktober vond de jaarlijkse Connected ACS bijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst waren 14 ambulanceregio’s aanwezig en werden ervaringen uitgewisseld, resultaten gedeeld en toekomstplannen besproken.
Lees verder

Save the date: Connected bijeenkomst Atriumfibrilleren en Hartfalen - donderdag 14 november 
Ieder jaar wordt de Connected bijeenkomst Atriumfibrilleren en Hartfalen georganiseerd met als doel van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dit jaar zal de bijeenkomst in het kader staan ‘Samenwerken, meer dan verwijzen’.
Lees verder

Kick-off bijeenkomst van het project Atriumfibrilleren in de regio Gelderse Vallei
Samen met de Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Antistollingscentrum Gelderse Vallei, Apothekers, Menzis en Mura zorgadvies heeft de regio onder de paraplu van de Regionale Zorgagenda gewerkt aan Regionale Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren.
Lees verder

Programma bijeenkomst Connected ACS op woensdag 30 oktober
De Connected bijeenkomst zal in het teken staan van het uitwisselen van ervaringen, behaalde resultaten en de toekomstplannen van Connect-ACS. Bovendien zullen een aantal nieuwe regio’s de intentieverklaring tekenen en hiermee officieel aansluiten bij Connect-ACS!
Lees verder

Handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek'
Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te garanderen terwijl de complexiteit ervan toeneemt en het daarvoor beschikbare budget niet, moeten we ons heroriënteren op de inrichting van die zorg. Het inschakelen van professionals in een netwerk rondom de patiënt die zorg aanbieden bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis, wordt gezien als een goede methode om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit wordt aangeduid als: Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoe moet je dat nu doen?
Lees verder

Regionaal samenwerken voor betere hart- en vaatzorg
Interview met Martin Hemels door Planethealth.nl als onderdeel van de campagne Hart en Bloed
“Het doel van Connect is regionaal de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren”, vertelt Martin Hemels, cardioloog en hartritmespecialist bij Rijnstate Ziekenhuis en projectleider binnen Connect. “Dat doen wij onder meer door informatie te delen en door het geven van voorlichting aan onder andere huisartsen, specialisten, medewerkers van trombosediensten en patiëntverenigingen binnen de verschillende regio’s.”
Lees verder

EU-parlementariër mevrouw Schreijer-Pierik bezoekt het Connect-team
Hartfalen in Nederland moet op de landelijke agenda van een ieder!
In 2018 is binnen de EU in Brussel door de ‘Heart Failure Policy Nework’ het ‘Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care’ gelanceerd.
Lees verder

Kick-off NVVC Connect Atriumfibrilleren in regio Twente
Op dinsdag 16 april vond in Enschede de Kick-off voor Connect-AF plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen cardiologen, huisartsen en praktijkondersteuners uit de regio bijeen met als uitgangspunt het verbeteren van de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het zorgproces zoals beschreven in de AF plus module en afstemming met de tweede lijn stonden hierin centraal.
Lees verder

Connect-project Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst van start
Jaarlijks melden zich 525.000 mensen bij de huisarts met pijn op de borst. Bij 80% van de patiënten blijkt het hart uiteindelijk niet de veroorzaker van de pijn. Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt?
Lees verder

14e Kick off NVVC Connect Hartfalen Regio Bernheze op 14 februari 2019
Huisartsen en cardiologen Bernhoven slaan handen ineen voor hartfalenpatiënt

Op donderdag 14 februari werd tijdens een bijeenkomst in Bernhoven een intentieverklaring ondertekend tussen de cardiologen van Bernhoven en de huisartsen, aangesloten bij Zorggroep Synchroon.
Lees verder

Unieke dubbele kick-off: Cardiologische zorg regio Den Bosch klaar voor de toekomst
Voor mensen met een cardiologische aandoening is het belangrijk dat zij, ondanks hun ziekte zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in hun dagelijks leven. Daarom hebben de zorgverleners uit de regio ’s-Hertogenbosch de krachten gebundeld en een netwerk gevormd om de cardiologische zorg op de juiste plaats te bieden en participeren zij na een mooie kick-off in Connect.
Lees verder

Pilot kick off Connect Kleplijden tijdens symposium Nederlands Hart Netwerk
Woensdag 19 september 2018 heeft het 3de symposium van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) plaatsgevonden in de High Tech Campus in Eindhoven. Mede door de grote belangstelling (meer dan 300 aanwezigen) waren de voorwaarden voor een inspirerende avond ruim aanwezig.
Lees verder

Pijn op de borst: wel of niet doorverwijzen?
Kan het doorverwijzen van patiënten met pijn op de borst van de huisarts naar de cardioloog efficiënter? Die vraag gaan onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Maastricht de komende tijd beantwoorden. Ze krijgen hiervoor ruim 500.000 euro subsidie uit het Doelmatigheidsprogramma van ZonMw.
Lees verder

Connect Hartfalen: betere zorg door intensieve samenwerking
In de regio Alkmaar en Den Helder hebben de vakgroep Cardiologie van Noordwest Ziekenhuisgroep en de huisartsenorganisatie HONK en HKN afspraken gemaakt rondom de zorg voor patiënten met hartfalen.
Lees verder

Missie

NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.