NVVC Connect nieuws

Nieuw Connect magazine
Met trots presenteren wij het derde Connect magazine. Dit magazine is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in het kader van het programma Connect. Connect heeft het doel om regionaal de organisatie rondom patiënten met hart- en vaatziekten nog verder te verbeteren en streeft naar de juiste cardiologische zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats.
Lees verder

CONNECT symposium 5 APRIL
Een symposium rondom het thema Team spirit in de zorgketen, voor cardiologen, huisartsen verpleegkundig specialisten, physician assistants, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en andere professionals en geïnteresseerden in de cardiologische zorgketen.
Lees verder

Kick off Connect Hartfalen in Gorinchem
Huisarts en Zorg (HenZ), de eerstelijnszorgorganisatie in Gorinchem, nodigt u, samen met de Rivas Zorggroep en De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), uit op woensdag 12 april 2017 voor de kick-off bijeenkomst van het project NVVC Connect Hartfalen in de regio Gorinchem in zalencentrum “het Bruisend Hart”, Dirk IV-plein 32, 4223 NJ te Hoornaar.
Lees verder

Presentatie Hartfalen voor huisartsen en praktijkondersteuners
Om van start te kunnen gaan met goede hartfalenzorg in de eerste lijn is onderwijs onmisbaar. Als bijdrage hieraan stelt NVVC Connect Hartfalen deze presentatie gratis beschikbaar. De presentatie, met meer dan honderd dia’s, duurt ruim anderhalf uur en heeft vier onderdelen...
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.

NVVC Connect