connectmagazine-homepage

NVVC Connect nieuws

Gezamenlijk symposium NVVC Connect en NCDR Acuut Hartinfarct

Woensdagmiddag 8 april 2015 organiseren NVVC Connect en de NCDR een gezamenlijk symposium over registratie en het Connect project Acuut Hartinfarct.  Op het programma prominente sprekers vanuit de Hartstichting, de NCDR en de vertegenwoordigers vanuit de verschillende Connect regio’s. U kunt zich tot maandag 6 april aanmelden via het digitale inschrijfformulier.

Het symposium is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg rondom het acuut hartinfarct, iedereen die werkt met één van de NCDR registraties en iedereen die op een andere wijze geïnteresseerd is in deze onderwerpen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het Connect-NCDR symposium

Inschrijven symposium

ProgrammaKick Off NVVC Connect Regio Twente en Oost-Achterhoek

De regio Twente en Oost-Achterhoek start donderdag 23 april met Connect Acuut Hartinfarct. Dit project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologen (NVVC) en vraagt aandacht voor de optimalisatie van behandeling van cardiologische ziektebeelden; in dit geval het acuut hartinfarct.
U bent van harte welkom om de kick-off bij te wonen.

Datum: donderdag 23 april 2015
Aanvang: 17.30 uur
Locatie: Grolsch Veste te Enschede

Inschrijven kick off

Programma

 

Waarvoor staat NVVC Connect?

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. NVVC Connect wordt regionaal uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten en de regionale patiëntenvereniging om de zorg voor de patiënt goed te organiseren. 

De doelstellingen zijn:

  • Voor de patiënt om de best mogelijke kwaliteit van zorg in een veilige omgeving te bieden en de zorg verder te verbeteren, efficiënter en toetsbaar te maken ten behoeve van de kwaliteit,
  • voor publiek en belanghebbenden om de kwaliteit van zorg transparant te maken door middel van prestatie-indicatoren; te sturen op kwaliteit en bench-marking op basis van 'lijstjes'; optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen,
  • voor de professional om veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip te kunnen bieden; de kwaliteit van zorg verder te verbeteren door te leren van elkaar; voor optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners; voor efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.