connectmagazine-homepage

Waarvoor staat NVVC Connect?

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. NVVC Connect wordt regionaal uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten en de regionale patiëntenvereniging om de zorg voor de patiënt goed te organiseren. 

De doelstellingen zijn:

  • Voor de patiënt om de best mogelijke kwaliteit van zorg in een veilige omgeving te bieden en de zorg verder te verbeteren, efficiënter en toetsbaar te maken ten behoeve van de kwaliteit,
  • voor publiek en belanghebbenden om de kwaliteit van zorg transparant te maken door middel van prestatie-indicatoren; te sturen op kwaliteit en bench-marking op basis van 'lijstjes'; optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen,
  • voor de professional om veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip te kunnen bieden; de kwaliteit van zorg verder te verbeteren door te leren van elkaar; voor optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners; voor efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.