NVVC Connect nieuws

Betere zorg hartfalen door regionale samenwerking zorgverleners in regio Groot Leiden
Het landelijke programma Connect Hartfalen is van start gegaan.
Lees verder

Isala Hartcentrum en huisartsen zetten in op verdere verbetering zorg bij atriumfibrilleren
Isala Hartcentrum is samen met de Huisartsenvereniging regio Zwolle gestart met NVVC Connect atriumfibrilleren.
Lees verder

Het Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder hebben op 17 november samen met de huisartsen in Noord Holland Noord het startschot gegeven voor NVVC Connect atriumfibrilleren.
Lees verder

Vier ziekenhuizen in Zuidoost Brabant starten als eerste met NVVC Connect atriumfibrilleren
Op 3 november is onder grote belangstelling de landelijke aftrap gegeven voor Connect atriumfibrilleren. Het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis hebben hun samenwerkingsproject ‘Netwerk Atriumfibrilleren’ als eerste regio ingebed in het kwaliteitsproject Connect.
Lees verder

Landelijke aanpak voor organisatie van zorg bij hartfalen: LTA Hartfalen
De Landelijk Transmurale Afspraak (LTA) Hartfalen is op het NVVC Najaarscongres 2015 gepresenteerd.
Lees verder


Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.