NVVC Connect nieuws

Samenwerking is essentieel voor optimale zorg
De landelijke transmurale afspraak (LTA) over hartfalen is eind 2015 in het kwaliteitsregister ingeschreven. Petra van Pol, programmavoorzitter van NVVC Connect en cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, benoemt de ervaringen rondom de implementatie daarvan in de afgelopen anderhalf jaar. (Bron: Medisch Contact, Topic nr. 7, juni 2017)
Lees verder

Geslaagd NVVC Connect Symposium – van Goed naar Beter
Op 5 april 2017 vond het NVVC Connect symposium plaats in het NH Leeuwenhorst Conference Center in Noordwijkerhout. Ongeveer 150 mensen hebben het symposium bezocht waarbij via een korte terugblik de toekomstige ontwikkelingen in de zorg gedeeld werden.
Lees verder

Nieuw Connect magazine
Met trots presenteren wij het derde Connect magazine. Dit magazine is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in het kader van het programma Connect. Connect heeft het doel om regionaal de organisatie rondom patiënten met hart- en vaatziekten nog verder te verbeteren en streeft naar de juiste cardiologische zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats.
Lees verder

Presentatie Hartfalen voor huisartsen en praktijkondersteuners
Om van start te kunnen gaan met goede hartfalenzorg in de eerste lijn is onderwijs onmisbaar. Als bijdrage hieraan stelt NVVC Connect Hartfalen deze presentatie gratis beschikbaar. De presentatie, met meer dan honderd dia’s, duurt ruim anderhalf uur en heeft vier onderdelen...
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.

NVVC Connect