Toolkit Hartfalen

      Palliatieve zorg bij hartfalen *** NIEUW ***
toolkit  

> Richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen (2017) 
> Samenvattingskaart palliatieve zorg bij hartfalen
> Folder KNMG: Tijdig praten over het levenseinde (KNMG handreiking voor artsen)
> Folder: Voor patiënten: checklist met bespreekpunten over het levenseinde
> NVVC Richtlijn ICD-Pacemaker in de laatste levensfase (2013)
> www.pallialine.nl
> Patiëntenvoorlichtingsfilm: ICD in de laatste levensfase

 Algemeen   Regionale protocollen

> Harteraad
> Indicatoren hartfalen huisartsen
> Model poliklinische hartfalenzorg
> Presentatie start Connect Hartfalen 2015
   (NVVC Najaarscongres 2015)
> Presentatie Connect Hartfalen 2014
   (NVVC Najaarscongres 2014)

 Educatie
> Presentatie Hartfalen voor huisartsen en praktijkondersteuners
> CVOI web-tv: De nieuwe ESC-richtlijn HF: implicaties voor de praktijk
> Diagnosing heart failure in primary care (ESC 2014)

 

> Regio Alkmaar-Den Helder: protocollen
> Regio Apeldoorn-Zutphen: protocollen

> Regio Deventer: protocollen
> Regio Gorinchem: protocollen
> Regio Groningen-Drenthe: protocollen
> Regio Groot Leiden: protocollen & presentatie
> Regio Maastricht
> Regio Nijmegen - Boxmeer: Hartfalenzorg
> Regio Rotterdam-Rijnmond:
   Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen

> Regio Tilburg: Kaart en schema
> Regio Utrecht:
   Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen Utrecht

> Regio Zuid-oost Brabant: zorgstandaard hartfalen

Links
> ESC Heart Failure Association
> HartVaatHAG algemeen
> HartVaatHAG landkaart met kaderhuisartsen
> NHG
> NVVC
> LTA hartfalen

 

 

 Patiënteninformatie
> www.heartfailurematters.org
> Individueel zorgplan hartfalen (Nederlands, Engels, Turks en Arabisch) (Harteraad)


Archief